Prosjekter

World Woman 2015   |>>
Prosjektledelse for Fuuse

ww
World Woman er et todagers arrangement hvor programmet i hovedsak skal bestå av kvinnelige kunstnere fra ”land i sør” som opplever diskriminering og undertrykkelse i sitt hjemland. Prosjektleder og primus motor for World Woman, Deeyah Khan har selv kjent denne diskrimineringen på kroppen som kvinnelig artist i Norge, og valgte å flytte/flykte fra landet etter flere år med trusler fra konservative krefter som ville hindre henne i å drive med musikken sin. Hun har førstehånds erfaring og et dypt engasjement for saken, og dette gjenspeiles i alt hun driver med i dag.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Music Freedom Day 2016   |>>
Prosjektledelse for SafeMUSE
MFD4

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fuuse Forum   |>>
Prosjektkoordinator for Fuuse

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jihad: A Story of the Others |>>
Administrasjonskoordinator for Fuuse

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Siden er ikke fullstendig oppdatert. 2016.06.01