Spunk

spunk1_Web

facebook-100

SPUNK har eksistert med uforandret besetning siden 1994 og representerer en unik kontinuitet i miljøet for friimprovisert musikk i Norge. I SPUNKs kunstneriske arbeid veier fire musikalske erfaringer likt, og alle avgjørelser tas i fellesskap, unntatt på gruppens konserter, der SPUNK aldri avtaler noe på forhånd.

SPUNK ønsker at det kunstneriske uttrykket skal nå ut over det etablerte publikummet for
friimprovisert musikk, og gjennom arbeidet med romlige installasjoner, samarbeid med
scenekunstfeltet og det visuelle kunstfeltet pirrer de nysgjerrigheten hos et publikum som normalt ikke ville ha oppsøkt en ordinær konsert.

Høsten 2014 slapp Spunk to nye album. Den ene er nyskrevet musikk, laget med en ny komposisjons- og samspillsmetode utviklet til forestillingen Adventura botanica i 2013 og ble utgitt av Spunks faste label, Rune Grammofon i oktober 2014. Det andre er et liveopptak med den franske kontrabassisten Jöelle Léandre fra Moldejazz 2011 som gis ut på +3dB Records i forbindelse med at SPUNK spiller konsert i New York City, USA i november 2014.

I 2015 fyller landets minst forutsigbare kvartett 20 år og det feires med jubileumsturné i oktober og november.